• (10ใบ) Klingspor จานทรายซ้อนหลังแข็ง/จานทรายนูน 4นิ้ว (ขนาด100x16 mm.) มี2เบอร์ #80 #100
  495.00 ฿
 • (6ใบ) Klingspor จานทรายซ้อนหลังแข็ง/จานทรายนูน 4นิ้ว (ขนาด100x16 mm.) มี2เบอร์ #80 #100
  300.00 ฿
 • (3ใบ) Klingspor จานทรายซ้อนหลังแข็ง/จานทรายนูน 4นิ้ว (ขนาด100x16 mm.) มี2เบอร์ #80 #100
  149.00 ฿
 • (10ใบ)KINIK จานทรายซ้อนหลังแข็ง/จานทรายนูน 4นิ้ว (ขนาด100x16 mm.) สีน้ำตาล มี9เบอร์ #40 #60 #80 #100 #120 #150 #240 #320 #400
  495.00 ฿
 • (6ใบ)KINIK จานทรายซ้อนหลังแข็ง/จานทรายนูน 4นิ้ว (ขนาด100x16 mm.) สีน้ำตาล มี9เบอร์ #40 #60 #80 #100 #120 #150 #240 #320 #400
  300.00 ฿
 • (3ใบ)KINIK จานทรายซ้อนหลังแข็ง/จานทรายนูน 4นิ้ว (ขนาด100x16 mm.) สีน้ำตาล มี9เบอร์ #40 #60 #80 #100 #120 #150 #240 #320 #400
  150.00 ฿