• (1ก้อน) KINIK หินเจียรหน้าตรง1A (ขนาด 6นิ้ว หนา13มิล) WA100KV (150 x 13 x 31.75mm.)
  440.00 ฿
 • (1ใบ) KINIK หินเจียรหน้าตรง38A(ขนาด6นิ้ว หนา2มิล)38A120V สีส้ม 150x2x25.40 mm.
  495.00 ฿
 • (1ใบ) KINIK หินเจียรหน้าตรง38A (ขนาด6นิ้ว หนา1.5มิล)38A120V สีส้ม150x1.5x25.40 mm.
  495.00 ฿
 • (1ก้อน)KINIK หินเจียรหน้าตรง1A (ขนาด3นิ้ว หนา19มิล) สีส้ม 38A80V
  275.00 ฿
 • (1ก้อน)KINIK หินเจียรหน้าตรง1A (ขนาด3นิ้ว หนา19มิล)สีเทา A60
  165.00 ฿
 • (1ก้อน)KINIK หินเจียรหน้าตรง1A (ขนาด2นิ้ว หนา19มิล) สีเทา A60
  110.00 ฿
 • (10ใบ) Klingspor จานทรายซ้อนหลังแข็ง/จานทรายนูน 4นิ้ว (ขนาด100x16 mm.) มี2เบอร์ #80 #100
  495.00 ฿
 • (6ใบ) Klingspor จานทรายซ้อนหลังแข็ง/จานทรายนูน 4นิ้ว (ขนาด100x16 mm.) มี2เบอร์ #80 #100
  300.00 ฿
 • (3ใบ) Klingspor จานทรายซ้อนหลังแข็ง/จานทรายนูน 4นิ้ว (ขนาด100x16 mm.) มี2เบอร์ #80 #100
  149.00 ฿
 • (10ใบ)KINIK จานทรายซ้อนหลังแข็ง/จานทรายนูน 4นิ้ว (ขนาด100x16 mm.) สีน้ำตาล มี9เบอร์ #40 #60 #80 #100 #120 #150 #240 #320 #400
  495.00 ฿
 • (6ใบ)KINIK จานทรายซ้อนหลังแข็ง/จานทรายนูน 4นิ้ว (ขนาด100x16 mm.) สีน้ำตาล มี9เบอร์ #40 #60 #80 #100 #120 #150 #240 #320 #400
  300.00 ฿
 • (3ใบ)KINIK จานทรายซ้อนหลังแข็ง/จานทรายนูน 4นิ้ว (ขนาด100x16 mm.) สีน้ำตาล มี9เบอร์ #40 #60 #80 #100 #120 #150 #240 #320 #400
  150.00 ฿
 • (10ใบ)TITAN จานทรายซ้อนหลังอ่อน 4นิ้ว(ขนาด105 x 16mm. สีดำ) มี9เบอร์ #40 #60 #80 #100 #120 #150 #240 #320 #400
  465.00 ฿
 • (6ใบ)TITAN จานทรายซ้อนหลังอ่อน 4นิ้ว(ขนาด105 x 16mm. สีดำ) มี9เบอร์ #40 #60 #80 #100 #120 #150 #240 #320 #400
  290.00 ฿
 • (3ใบ)TITAN จานทรายซ้อนหลังอ่อน 4นิ้ว(ขนาด105 x 16mm. สีดำ) มี9เบอร์ #40 #60 #80 #100 #120 #150 #240 #320 #400
  149.00 ฿
 • (10ใบ)KINIK จานทรายซ้อนหลังอ่อน 4นิ้ว(ขนาด105 x 16mm. สีดำ) มี9เบอร์ #40 #60 #80 #100 #120 #150 #240 #320 #400
  495.00 ฿
 • (6ใบ)KINIK จานทรายซ้อนหลังอ่อน 4นิ้ว(ขนาด105 x 16mm. สีดำ) มี9เบอร์ #40 #60 #80 #100 #120 #150 #240 #320 #400
  265.00 ฿
 • (3ใบ)KINIK จานทรายซ้อนหลังอ่อน 4นิ้ว(ขนาด105 x 16mm. สีดำ) มี9เบอร์ #40 #60 #80 #100 #120 #150 #240 #320 #400
  140.00 ฿
 • (1ม้วน) ผ้าทรายม้วน Klingspor KL361 (กว้าง2นิ้ว ยาว50เมตร) มี11เบอร์
  1,820.00 ฿
 • (10เส้น) ผ้าทรายสายพาน ขนาด6นิ้วx48นิ้ว KMCA(X99) และยี่ห้อเทียบเท่า (ขึ้นอยู่กับล๊อตการผลิต) สำหรับเครื่องขัดกระดาษทรายรถถัง มี10เบอร์
  1,650.00 ฿
 • (3เส้น) ผ้าทรายสายพาน ขนาด6นิ้วx48นิ้ว KMCA(X99) และยี่ห้อเทียบเท่า (ขึ้นอยู่กับล๊อตการผลิต) สำหรับเครื่องขัดกระดาษทรายรถถัง มี10เบอร์
  440.00 ฿
 • (1เส้น) ผ้าทรายสายพาน ขนาด6นิ้วx48นิ้ว KMCA(X99) และยี่ห้อเทียบเท่า (ขึ้นอยู่กับล๊อตการผลิต) สำหรับเครื่องขัดกระดาษทรายรถถัง มี10เบอร์
  179.00 ฿
 • (5เส้น) ผ้าทรายสายพานน้ำเงิน (บากท่อแป๊ป) Y966 ขนาด4นิ้วx48นิ้ว สำหรับเครื่องขัดกระดาษทรายรถถัง เบอร์#36
  965.00 ฿
 • (3เส้น) ผ้าทรายสายพานน้ำเงิน (บากท่อแป๊ป) Y966 ขนาด4นิ้วx48นิ้ว สำหรับเครื่องขัดกระดาษทรายรถถัง เบอร์#36
  580.00 ฿