เกี่ยวกับเรา

KINIK Skop (หจก.ไทยรุ่งเจริญ1986) 

เป็นร้านค้าออนไลน์ที่จัดจำหน่ายวัสดุอุตสาหกรรมเฉพาะทาง สำหรับงานตัด ขัด เจียร ที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งจัดจำหน่ายสินค้า KINIK มาเป็นเวลานานกว่า30ปี 

สินค้าที่จำหน่ายในร้านนั้นล้วนอยู่ภายใต้การผลิตที่ได้มาตรฐานจากบริษัท คีนิค-ไทย จำกัด และ บริษัท สยาม คีนิค เซลส์ โดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

ดังนั้นจึงเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าได้อย่างแน่นอน